3.4. Series Sample

3.4.2. Tail

s.tail(2)
s.tail(n=1)

3.4.3. First

s.first('Y')
s.first('M')
s.first('D')
s.first('W')

3.4.4. Last

s.last('Y')
s.last('M')
s.last('D')
s.last('W')

3.4.5. Sample

 • 1/4 is 25%

 • .05 is 5%

 • 0.5 is 50%

 • 1.0 is 100%

n number or fraction random rows with and without repetition:

s.sample()
s.sample(2)
s.sample(n=2, replace=True)
s.sample(frac=1/4)
s.sample(frac=0.5)

3.4.6. Reset Index

s.sample(frac=1.0).reset_index()

3.4.7. Assignments

Code 3.60. Solution
"""
* Assignment: Series Sample
* Complexity: easy
* Lines of code: 5 lines
* Time: 5 min

English:
  1. Set random seed to zero
  2. Create `pd.Series` with 100 random numbers from standard normal distribution
  3. Series Index are following dates since 2000
  4. Print values:
    a. first in the series,
    b. last 5 elements in the series,
    c. first two weeks in the series,
    d. last month in the series,
    e. three random elements,
    f. 125% of random elements with replacement.
  5. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Ustaw ziarno losowości na zero
  2. Stwórz `pd.Series` z 100 losowymi liczbami z rozkładu normalnego
  3. Indeksem w serii mają być kolejne dni od 2000 roku
  4. Wypisz wartości:
    a. pierwszy w serii,
    b. ostatnie 5 elementów w serii,
    c. dwa pierwsze tygodnie w serii,
    d. ostatni miesiąc w serii,
    e. trzy losowe element,
    f. 125% losowych elementów z powtórzeniami.
  5. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Hints:
  * `np.random.seed(0)`
  * `np.random.randn(n)`

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0

  >>> type(result) is dict
  True
  >>> result # doctest: +NORMALIZE_WHITESPACE
  {'head': 2000-01-01  1.764052
  Freq: D, dtype: float64, 'tail': 2000-04-05  0.706573
  2000-04-06  0.010500
  2000-04-07  1.785870
  2000-04-08  0.126912
  2000-04-09  0.401989
  Freq: D, dtype: float64, 'first': 2000-01-01  1.764052
  2000-01-02  0.400157
  2000-01-03  0.978738
  2000-01-04  2.240893
  2000-01-05  1.867558
  2000-01-06  -0.977278
  2000-01-07  0.950088
  2000-01-08  -0.151357
  2000-01-09  -0.103219
  Freq: D, dtype: float64, 'last': 2000-04-01  1.222445
  2000-04-02  0.208275
  2000-04-03  0.976639
  2000-04-04  0.356366
  2000-04-05  0.706573
  2000-04-06  0.010500
  2000-04-07  1.785870
  2000-04-08  0.126912
  2000-04-09  0.401989
  Freq: D, dtype: float64, 'sample_n': 2000-01-20  -0.854096
  2000-01-07  0.950088
  2000-02-15  -0.438074
  dtype: float64, 'sample_frac': 2000-03-07  -1.630198
  2000-04-01  1.222445
  2000-03-26  1.895889
  2000-02-09  -0.302303
  2000-02-09  -0.302303
          ...
  2000-01-08  -0.151357
  2000-03-21  -1.165150
  2000-01-23  0.864436
  2000-03-20  0.056165
  2000-03-30  1.054452
  Length: 125, dtype: float64}
"""

import pandas as pd
import numpy as np
np.random.seed(0)

result = {
  'head': ...,
  'tail': ...,
  'first': ...,
  'last': ...,
  'sample_n': ...,
  'sample_frac': ...,
}